Ladysmith Black Mambazo
Liphiqiniso
Wrass 004


 Ladysmith Black Mambazo Liphiqiniso


This Album hasnow been deleted

Back Image Link/Bookmark

Please copy and paste all the text from the box below to link to the album Liphiqiniso.


Tracklisting

CD1: 1. MUS' UKUMBULAL' UMUNTU
CD1: 2. AYIKH' INDAW' ENJENGEKHAYA
CD1: 3. WOZA NGIHAMBE NAWE
CD1: 4. EKUSEN EMATHUNENI
CD1: 5. UBUHLE BEQABANE
CD1: 6. UMNJONJ ASIWUTHOLANGA
CD1: 7. LIPH IQINISO
CD1: 8. AKASEKH' ENGIMZONDAYO
CD1: 9. ABEZIZWE NGEKE BAYIQEDE
CD1: 10. ISIFIKIL INKULULEKO
- Information
- Albums
© 2008 Wrasse Records. All rights reserved.